4.6.2015

Příprava letniny, ukončení členství 

K dnešnímu dni ukončili členství tři členové. Ondřej Novák, Samuel Hejníček a Marian Hejníček.

První schůzka po okresním kole se konala v přírodě. Vypravili jsme se do Lísek, což je lesík na konci Štěpánova, abychom připravili letninu pro zvěř na zimní období. Sraz jsme měli v 16:00hod. před lesem a protože to máme k lesu docela z ruky, na místo děti přijely auty společně s rodiči. Domluvili jsme se na ukončení schůzky a mohli jsme vyrazit k lesu.

V lese a na jeho okraji jsme připravovali letninu z letorostů listnatých stromů a to konkrétně, javoru, lípy, lísky a také z dubu. Odvoz jsme měli zajištěný a kolem půl paté za námi dorazil pan Motl i s vozíkem za auto, na který jsme svázanou letninu skládali. Po necelých dvou hodinách sběru jsme vozík naplnili a mohli jsme se připravovat na zpáteční cestu. Udělali jsme si několik fotek a už se začali sjíždět rodiče.

Po odjezdu většiny dětí jsme ještě jeli s několika Poštolkami k panu Motlovi, kde jsme připravenou letninu zavěsili na půdě, kde se bude sušit, aby byla připravena na zimní období, kdy jí budeme předkládat zvěři do krmelců. Letnina se musí sušit ve stínu, nejlépe na stinném dobře větratelném místě, což půda zajišťuje. Věříme, že naše snaha nepřijde nazmar a že si na ní zvěř v zimě pochutná.