28.3.2015

Chovatelská přehlídka trofejí - Příkazy

Dnes jsme se s dětmi vydali na náš další společný výlet a to na Chovatelskou přehlídku trofejí do Příkaz. Ráno po osmé hodině jsme se vypravili vlakem ze Štěpánova a s přestupem v Olomouci jsme do Příkaz přijeli krátce po deváté hodině. Na přehlídce trofejí, která se konala v hotelu Záložna nás přivítal místopředseda OMS Olomouc pan MVDr.Vojtěch Vychodil a také jednatel pan RNDr. Jiří Zbořil. Velmi nás potešilo, že se nás ujal pan Zbořil, který dětem popovídal něco o přehlídce. Dozvěděly se, proč se vlastně tyto přehlídky konají, jaký je jejich význam, co vše zde můžou vidět a samozřejmě něco o hodnocení trofejí, např. že trofej označená zeleným bodem je správně odlovená a červený bod znamená chovný kus, který měl ještě zůstat v přírodě. Naštěstí těchto červených bodů nebylo mnoho a děti tak nabyly dojmu, že myslivci většinou prováděli správný odlov. Pan Zbořil samozřejmě dětem odpověděl i na některé jejich otázky a také si vyzkoušel, jestli už o myslivosti a především trofejích už také něco znají. Po přednášce, která byla pro děti určitě poučná jsme panu Zbořilovi poděkovali a dále jsme už pokračovali v samostatné prohlídce. K vidění bylo více než 700 trofejí srnčí zvěře a dále trofeje jelenů lesních, jelenů sika, daňků, muflonů a také zbraně divokých prasat.

Když jsme prošli celou přehlídku rozloučili jsme se a protože jsme měli ještě čas, zašli jsme se podívat do místního Hanáckého skanzenu, kde se zrovna konal velikonoční jarmark. Hanácké skanzen je soubor staveb lidové architektury, který je jedinečným dokladem hliněného lidového stavitelství z oblasti Hané, kterou představují zejména 4 špaletové stodoly z 1. poloviny 19. století a kompletní hanácký statek s obytnou a hospodářskou částí z r. 1875. Celý skanzem jsme si měli možnost projít a viděli jsme opravdu hodně zajímavých věcí z dřívější doby. Ve vnitřních prostorách skanzenu probíhala výstava velikonočních ozdob, byly tam místní hanačky v krásných hanáckých krojích a také si bylo možné zakoupit spoustu pěkných, ručně dělaných věcí. Ve dvoře se činili kováři a také se každý kdo měl zájem, mohl naučit plést tatar. Času jsme měli tak akorát, aby jsme si vše prohlédli a potom už jsme se museli vydat na zpáteční cestu.

Zpět jsme jeli autobudem z Příkaz do Hynkova a odtud jsme se vydali Chráněnou krajinnou oblastí Litovelské pomoraví zpět do Štěpánova. Cesta byla dlouhá asi 8 km a v Litovelském pomoraví jsme měli možnost poznávat jarní druhy rostlin. Viděli jsme Orsej jarní, Křivatec žlutý, Dymnivku dutou, Prvosenku jarní, Sasanku hajní, Plicník lékařský, Česnek medvědí a také plný les odkvétajících sněženek. Cesta nám utekla velmi rychle a dnešní den, který se všem moc líbil také. Všichni už se těšíme na další výlety, které nás s Poštolkami v letošním roce čekají.