19.3.2015

Mladší: Testík, poznávání větviček stromů, poznávání listů, krmiva pro zvěř

Na dnešní schůzce jsme si s mladšími Poštolkami nejdříve udělali vzorový testík, aby věděli co mají očekávat na naší květnové soutěži. Děti ukázaly, že už toho umí vcelku dost a na vše postupně správně odpovídaly. Po testíku jsme si ukázali několik větviček jehličnatých stromů a řekli jsme si, jak se tyto větvičky od sebe liší. Ukázali jsme si Smrk ztepilý, Jedli bělokorou, Borovici lesní, Borovici černou a Borovici vejmutovku. Modřín opadavý je momentálně bez jehlic, takže ten až někdy příště. Dále jsme si procvičili poznávání několika listů z našich nejběžnějších stromů a na závěr jsme si ukázali různé druhy krmiv a snažili jsme se je zařazovat do skupin na krmiva jadrná, objemová, dužnatá, dietetická a minerální. 

Starší: Kachny - plovavé, potápivé, choroby zvěře, listy a větvičky stromů, rostliny, krmiva a krmná zařízení

Ze staršími Poštolkami jsme si na začátek ukázali různé druhy kachen, které u nás žijí a rozdělili jsme si je na plovavé a potápivé. Také jsme si řekli rozdíly mezi kachnami plovavými a potápivými a potom jsme si zopakovali popis kacny divoké mysliveckou mluvou. Další přišly na řadu choroby zvěře. Řekli jsme si několik základních druhů nemocí a také jsme si řekli, kterou zvěř postihují. Děti tak už vědí, že Trichinelóza je nemocí divočáků a každý ulovený kus se musí nechat povinně vyšetřovat. Také znají myxomatózu a vědí, že je to nemoc divokých i domácích králíků, nebo že brucelóza a tularemie je nemoc zajíců a že tyto nemoci jsou přenosné na člověka. Také znají střečkovitost a její příznaky, které postihují spárkatou zvěř. Dále jsme si zopakovali poznávání listů a větviček našich stromů, poznávání rostlin a také jsme si zopakovali krmiva pro zvěř a krmná zařízení.