23.9.2014

Seminář myslivecké troubení - Horka nad Moravou

Dnes jsme se s dětmi zúčastnili semináře mysliveckého troubení, který se konal v areálu Lovecké chaty v Horce nad Moravou od 16:00hod. Této velmi povedené akce se nakonec zúčastnilo pouze 6 dětí a byla opravdu velká škoda, že nás tam nebylo více. Jednalo se o seminář, kde jsme měli možnost se dozvědět vše o lovecké hudbě, nástrojích, které se v myslivosti používají a samozřejmě také při jakých příležitostech myslivci troubí.

Tento seminář pořádala ČMMJ, okresní myslivecký spolek Olomouc ve spolupráci s Trubači z Doubravy. Mimo náš kroužek se ho účastnili rovněž děti z Veverek, Koloušků a také Vlčat, dále téměř celá myslivecká rada okresního mysliveckého spolku v Olomouci v čele s předsedou OMS Olomouc panem Vojtěchem Grézlem a jednatelem OMS Olomouc Jiřím Zbořilem a samozřejmě Trubači z Doubravy, kteří nám tento seminář připravili. Hlavní slovo měl Standa Ošťádal, který nás postupně seznamoval s loveckou hudbou v minulosti a také s těmi, kteří se v minulosti o loveckou hudbu nejvíce zasloužili. Především František Antonín hrabě Špork, o kterém se tvrdí, že byl zakladatelem mnohých mysliveckých tradic a rovněž tím, kdo dovezl do čech první lesní roh. Je rovněž zakladatelem řádu sv. Huberta, který má své sídlo na Kuksu. Dalším, kdo se zasloužil o loveckou hudbu byl profesor inženýr Antonín Dyk v jehož repertoáru je např. Dykovo desatero a samozřejmě také Josef Selement, jehož repertoár nabízí např. Konopišťské halali, Halali, nebo znělku Klubu trubačů. Rovněž jsme se dozvěděli jaké nástroje používají myslivci v lovecké hudbě. Nejjednodušší jsou povelky, které myslivci používají při společných lovech. Dále potom borlice a největší jsou lesnice. Vše jsme rovněž měli možnost vidět a také si vyzkoušet troubení na tyto nástroje v praxi. V průběhu semináře nám bylo ukázáno pasování na lovce srnčí zvěře, které si vyzkoušeli zájemci z dětí, které se semináře účastnily. Také jsme se dozvěděli, kde by bylo možné v případě zájmu začít s troubením a kolik by nás asi stálo pořízení některého z hudebních nástrojů. Povídání o lovecké hudbě bylo velmi zajímavé a pro děti i pro další účastníky semináře i velmi poučné. Určitě by bylo velmi dobré, kdyby se do budoucna podobných seminářů pro děti konalo co nejvíce.

Na závěr jsme si ještě udělali několik fotek a děti se venku před loveckou chatou podívali na dvě selata prasete divokého, které byly v ohradě před chatou a potom jsme se již vydali zpět domů, kde jsme dorazili krátce před sedmou hodinou.