11.9.2014

Noví členové

Mladší: trofeje zvěře, povídání o ztrátách zvěře při senosečích a jak se chovat při nalezení mláděte v přírodě

Starší: opakování - testy, popis zvěře, stezka

Dnes jsme měli první schůzku v novém školním roce a chtěli jsme ji původně strávit v přírodě. Ovšem počasí bylo proti nám a protože celý den propršel, sešli jsme se nakonec ve škole, kde jsme dostali k dispozici novou třídu, ve které máme možnost si nechávat i některé svoje věci potřebné pro kroužek.

Na dnešní schůzce se k nám přidali dva noví členové a to Pavlínka Houserková, která se tak přidala do řad Poštolek ke svému bratrovi Lukášovi a také Ondra Jarmar. S mladšími dětmi jsme začali povídáním o trofejích, které jsme měli k dispozici a to především lebkám a paroží zvěře. Děti se mohli seznámit s lebkou jelena lesního, srnce obecného a také srny, prasete divokého, jezevce lesního, lišky obecné, kuny lesní, kočky divoké a dále paroží ze srnce, jelena a daňka, také toulců z muflona a spoustu dalších zajímavostí. Někteří již to znali, pro některé to ovšem bylo něco nového. Také jsme si udělali popis některých trofejí mysliveckou mluvou.

Dále jsme si povídali o tom, jak probíhají jarní senoseče, při kterých každoročně zahyne na loukách spoustu mláďat a co dělají myslivci pro jejich záchranu. Před senosečemi instalují na loukách plašiče zvěře, které zvěř odlákají z míst, kde budou práce probíhat a také prochází louky s lovecky upotřebitelnými psi. Také jsme si řekli co by měl člověk dělat, když najde v přírodě zdánlivě opuštěné mládě, např. malé srnčátko. Hlavně by na něj neměl chytat, protože zcela jistě nebude opuštěné a máma na něj někde z povzdálí dává pozor. Pokud by jsme na něj chytili a srna by na něm ucítila náš pach, nemusela by se k němu již vrátit a srnče by uhynulo. Hodina utekla jako voda a pomalu jsme končili. Snad se mezi námi líbilo našim novým členům a příště mezi nás opět přijdou.

Starší děti měli o něco složitější začátek, protože museli vypracovat testík, kde bylo pouze 20 otázek, dále písemný test s 10 otázkami, také měli za úkol popsat srnce obecného mysliveckou mluvou a nakonec byla stezka s 20 stanovišti. Že teprve začínáme bylo vidět velmi zřetelně, protože spoustu věcí se zapomnělo a pokud chceme za měsíc obstát na soutěži, budeme muset zabrat. Když si děti prošli stezku, tak jsem si řekli správné odpovědi, které na stezce byly, aby každý věděl, kde má mezery. Celkově bylo možno získat 108 bodů a jediný kdo udělal vše opravdu velmi dobře byl Štěpán Opluštil. Výsledky soutěže byly následující:

1. Štěpán Opluštil..............100bodů

2. Elen Melcrová.................70bodů

3. Štěpán Janečka...............66bodů

4. Lucka Zbořilová...............65bodů

5. Marian Hejníček...............37bodů

6. Honza Hubl.....................34bodů

7. Ondra Krejčí....................32bodů

Máme tedy zhruba ještě měsíc na to, abychom se alespoň částečně připravili na mezinárodní soutěž, která nás čeká a pokusili se bojovat o co nejlepší umístění. Nebude to jednoduché a zisk nějakého poháru z této soutěže, by byl pro nás velkým úspěchem. Termín soutěže není zvolený sice moc dobře, ale bude záležet na každém jestli bude chtít a dokáže se třeba trošku připravit i doma.