22.11.2014

Přikrmování zvěře

Dnes byl další den, kdy jsme jeli s Poštolkami společně ke krmelcům. Tentokrát se sešel rekordní počet a to 14 mladých Poštolek.

Po příchodu k prvnímu krmelci jsme v korýtkách našli tvrdý, ale plesnivý chleba a knedlík, který nám tam někdo dal. Děti hned věděly, že tam tento druh krmiva určitě nepatří a přivodil by zvěři zdravotní problémy. Takže jsme ho zlikvidovali a krmelce naplnili kvalitním krmivem, které tam pravidelně nosíme.

Cestou ke druhému krmelci jsme viděli na poli 9ks srnčí zvěře. Druhý krmelec jsme rovněž naplnili dobrotami, a protože jsme měli čas, zasoutěžili jsme si.

Rozdělili jsme se na tři družstva po pěti a první část soutěže byla myslivecká mluva. Každý z týmu dostal dvě slova a musel správně odpovědět. Druhá část bylo házení šišek na cíl. Každý měl 5 šišek, a měl za úkol zasáhnout cíl.

Nakonec se nejlépe vedlo týmu, který vedl Ondra Novák a spolu s ním Štěpán Janečka, Zuzka Janečková, Marian Hejníček a Honza Hájek, kteří získali celkem 26 bodů. Na druhém místě, ale velmi těsně skončil tým Štěpána Opluštila, který byl spolu se Samem Hejníčkem, Jirkou Kirschbaumem, Kristýnkou Hájkovou a Pavlínkou Houserkovou a získali celkem 25 bodů a na posledním místě ovšem opět velmi těsně skončil tým Pavla Petříka, který spolu s Davidem Jiroušem, Šimonem Jiroušem, Barunkou Opluštilovou a Lukášem Houserkem získal 23 bodů.

Po skončení soutěže jsme již spěchali zpět ke kolům, které jsme měli u prvního krmelce, abychom v lese nezatměli. Cestou si ještě Pavel Petřík vzpoměl, že u druhého krmelce nechal přilbu, tak jsme na něj ještě museli počkat a potom jsme se již se značným zpožděním vraceli zpět domů.