20.11.2014

Mladší: Myslivecká mluva + rychlá opakovačka, druhy jeleního paroží

Starší: Testík – myslivecká mluva, zvyka a tradice – pasování na lovce

S mladšími Poštolkami jsme na dnešní schůzce opakovali mysliveckou mluvu, kterou jsme se do dnešního dne naučili. Nejlépe dopadl Jirka Kirschbaum, který znal nejvíce výrazů myslivecké mluvy. Druhá v pořadí byla Bekinka Kamínková a o třetí místo se podělily Lucinka Zbořilová, Barunka Opluštilová a Ondra Jarmar. V myslivecké mluvě jsme potom dál pokračovali a naučili jsme se další výrazy. Ve druhé polovině schůzky jsme si řekli něco o druzích jeleního paroží. Naučili jsme se poznávat jelena špičáka, vidláka, šesteráka, osmeráka atd. a také jsme si řekli a ukázali, jak vypadá jelen nerovný.

Se staršími Poštolkami jsme si na začátku udělali další test, tentokrát velmi jednoduchý z myslivecké mluvy a bylo vidět, že starší Poštolky už mají mysliveckou mluvu více zažitou. Testík si se staršími vyzkoušel také Jirka Kirschbaum  a Barunka Opluštilová. Max. počet získaných bodů byl 21 a výsledky testu byly následující:

Štěpán Opluštil…….….21bodů

Jirka Kirschbaum……..20bodů

Pavel Petřík…………....20bodů

Lucinka Zbořilová…...19bodů

David Jirouš…………...18bodů

Štěpán Janečka……….17bodů

Barunka Opluštilová..16bodů

Marian Hejníček........12bodů

Po vyhodnocení testu jsme si řekli správné odpovědi a potom jsme pokračovali v další věci, kterou jsme měli na dnešek připravenou a to povídání o další myslivecké tradici, tentokrát o pasování na lovce. Na závěr jsme se rovněž naučili další výrazy z myslivecké mluvy.

Celkové hodnocení Poštolek po třech testech:

Štěpán Opluštil……….70bodů

Pavel Petřík…………...66bodů

Štěpán Janečka………56bodů

Lucie Zbořilová…..….50bodů

David Jirouš…………...38bodů

Elen Melcrová………...36bodů…jen dva testy

Marian Hejníček.......30bodů