17.5.2014

Místní kolo soutěže ZST Štěpánov

Na dnešní den jsme jsme měli naplánovaný letošní už třetí ročník místního kola soutěže O Zlatou srnčí trofej. Je to už naše třetí letošní soutěž a tak po soutěži v Daskabátě a Hněvotíně jsme se také dočkali. S počasím to po celý týden vypadalo velice špatně a tak jsme vůbec nevěděli, jestli nám nakonec celý den neproprší. Navíc se velmi ochladilo a teplota venku se přes den pohybovala kolem 12 stupňů. Už v pátek navečer jsme se sešli s rodiči na areále chovatelů, abychom si řekli, kdo bude mít jaké úkoly a co vše je ještě potřeba doladit. Nakonec jsme ve spolupráci s rodiči dali dohromady všechny nedořešené věci a v sobotu jsme si dali sraz na osm hodin ráno.

Ráno se zdálo, že nám nakonec počasí bude přece jen přát. Na radaru žádné dešťové mraky vidět nebyly a tak jsme věřili, že dnešní den i když chladný bude soutěži přece jen přát. I tak jsme se ovšem pojistili a díky Pavlu Houserkovi jsme natáhli velkou plachtu, pod kterou se mohl schovat Milan Sáblík se svou aparaturou a v případě deště i soutěžící. Standa Melcr si na jedničku připravil stanoviště ve střelbě ze vzduchovky a ostatní stanoviště byly do začátku soutěže rovněž připraveny. Chvíli jsme ještě museli počkat na trubačku, která jela z Přerova a díky uzávěře na Hodolanské křižovatce se nám zamotala v Olomouci, ale nakonec i ona přijela a mohlo se začít. 

Soutěžící děti se zaregistrovaly a deset minut před půl jedenáctou byl slavnostní nástup. Na borlici nám zahrála Pavla Minaříková, řeklo se pár organizačnch věcí k soutěži, přivítali jsme všechny soutěžící, hlavně naše kamarády z mysliveckých kroužků, kteří si s námi přijeli zasoutěžit a to Vlčata z Hněvotína, Veverky z Daskabátu, Koloušky z Obory na Vlnách a Lasičky z Olšan a po nástupu se děti rozdělily na skupiny. Starší soutěžící šli psát test a mladší vyrazili na stanoviště. Soutěž se skládala celkem z deseti stanovišť a děti měly za úkol poznávat zvěř na obrázcích, trofeje, křoviny a byliny, listy a větvičky stromů, mysliveckou mluvu, pobytové znamení zvěře, lovecké psy, krmiva pro zvěř a krmná zařízení, vycpaniny a hlasové projevy zvěře. Starší děti měly navíc ještě testovou část, kde pro ně bylo připraveno 50 otázek. Mimo hlavní soutěž byla připravena dodatková soutěž pro kategorii A a B střelba ze vzduchovky a pro menší děti kategorie 0 soutěž v kreslení. Mimo to si děti mohly prohlédnout živého puštíka, zaházet si šipkami na terče srnce a před polednem za námi přijeli členové westernového klubu na koních a děti tak měly možnost se povozit.

Kdo ze soutěžících prošel všechny stanoviště, mohl se jít občerstvit, pro děti bylo připravené cigáro, pitíčko a oplatek, kdo chtěl mohl si dát i guláš z divočáka. Pro všechny byl také vzhledem k chladnému počasí připraven ve várnici teplý čaj na zahřátí. Když všichni ukončili soutěž, došlo na počítání výsledků. Vzhledem k tomu, že jsme měli zkušené rozhodčí, tak před druhou hodinou odpolední mohlo dojít k vyhlášení vítězů.

Výsledky kategorie 0 - celkem 15 soutěžících

1. Lucie Zbořilová - Poštolky........101bodů

2. Jirka Kirschbaum - Poštolky.......66bodů

3. Kateřina Šufnerová - Veverky....65bodů

Pořadí dalších Poštolek: 4. Barunka Opluštilová, 5. Lukáš Houserek, 6. Honza Hájek, 8. Kristýnka Hájková

Výsledky kategorie A - celkem 17 soutěžících

1. Štěpán Janečka - Poštolky......154bodů

2. Pavel Petřík - Poštolky............147bodů

3. Elenka Melcrová- Poštolky.......131bodů

Pořadí dalších Poštolek: 6. Ondřej Novák, 7. Marian Hejníček

Výsledky kategorie B - celkem 9 soutěžících

1. Štěpán Opluštil - Poštolky.......150bodů

2. Zdeněk Gregor - Veverky........134bodů

3. Filip Chodil - Veverky..............131bodů

Pořadí dalších Poštolek: 4. Václav Novák 

Soutěž ve střelbě kategorie A

1. Petr Zelinka - Veverky

2. Lucie Jurášová - Koloušci

3. Ondřej Novák - Poštolky

Soutěž ve střelbě kategorie B

1. Filip Chodil - Veverky

2. Jitka Sohrová - Vlčata

3. Filip Sekanina - Liboš

Soutěž v kreslení - kategorie 0

Barunka Opluštilová - Poštolky, Lucinka Zbořilová - Poštolky, Kristýnka Navrátilová - ZŠ Štěpánov, Kristýnka Havlíčková - ZŠ Štěpánov

Nejlepší tři v každé kategorii obdrželi poháry, děti na prvních pěti místech navíc dárkové balíčky a všichni ostatní dostali v taškách věci od našich sponzorů. Ve střelbě první tři obdrželi medaile a velkou čokoládu vítěz navíc dětský šampus a za soutěž v kreslení dostali výherci rovněž dětský šampus.

Dnešní soutěž byla opravdu velice vydařená a za to patří dík všem, kdo se na ní podíleli. Všem rodičům a přátelům našeho kroužku, kteří při soutěži pomáhali, Pavle Minaříkové, která nám při soutěži troubila a přinesla dětem ukázat živého puštíka, Milanovi Sáblíkovi za hudební doprovod a samozřejmě i panu Kráčmarovi a jeho kamarádům z westernového klubu, kteří děti povozili na koních. Také musíme poděkovat zaměstnancům Obecnímu úřadu ve Štěpánově, kteří nám posekali před soutěží trávu a navezli pivní sety a v neposlední řadě všem sponzorům letošní soutěže, bez kterých bychom jen velmi těžko tuto soutěž již třetím rokem pořádali.

Sponzoři letošní soutěže byli tito:

Českomoravská myslivecká jednota,o.s., Okresní myslivecký spolek Olomouc, Obecní úřad Štěpánov, Staves s.r.o. Olomouc, Vojenské lesy a statky ČR s.p., Lesy ČR s.p., Český svaz ochránců přírody, Zemědělské družstvo Unčovice, Jaromír NĚMEC - Obchodní firma NěC Štěpánov, Michal Bubeníček - výroba řeziva Březce, Dýha Max - Miloslav Žaloudík Štěpánov, Hnutí DUHA, Vojenský útvar Štěpánov, Myslivost - stráž myslivosti, TETA DROGERIE f.o. Štěpánov, Tiefenbach Štěpánov, Stanislav Melcr Štěpánov.

Na závěr ještě patří jeden dík a to tomu, kdo nad námi držel ochrannou ruku s počasím. Po celou dobu soutěže bylo příjemně a i když chladno, tak bez deště a hned po té, co jsme vše uklidili začalo pršet a nepřestalo až do večera. 

Myslivosti zdar!