12.6.2014

Výlet na kolech do Litoveského pomoraví

Dnešní schůzku jsme si udělali v přírodě. Máme již po soutěžích, takže není potřeba se dále učit, tak jsme v 16:00hod. vyrazili na kolech do Litovelského pomoraví. Jeli jsme topolovou alejí a za ní jsme se dali po hlavní cestě do prava. První odbočkou jsme sjeli z hlavní cesty a jeli jsme k řece Moravě. Tam jsme si na kraji louky nechali kola a rozhodli jsme se, že si zahrajeme nějakou hru.

Rozdělili jsme se na dvě družstva a každé družstvo dostalo za úkol do deseti minut najít co nejvíce známých větviček stromů a také rostlin, které rostou v okolí. Po vyhodnocení soutěže jsme pokračovali v soutěži kdo jsem. Vždy jeden člen z družstva dostal na záda připevněný nějaký druh zvěře a druhé družstvo muselo otázkami zjistit o jaký druh zvěře jde. Na otázky se ovšem mohlo odpovídat pouze ano nebo ne. Soutěž to nebyla jednoduchá, ale čas při ní utíkal jako divý. Ani jsme se nenadáli a museli jsme se vracet zpět domů. Na závěr jsme si ještě rozdělili nějaké sladkosti a krátce po šesté jsme byli doma.