20.3.2014

Nová členka - Barunka Opluštilová

Mladší: Myslivecká mluva, krmná zařízení a krmiva pro zvěř, stopy zvěře

Starší: Poznávání stromů podle listů, poznávání bylin a křovin, poznávání loveckých psů, poznávání zvěře na obrázcích

Dnes jsme se opět rozrostli o jednu Poštolku a to sestru Štěpána Opluštila, Barunku Opluštilovou, která rozšířila řady našich mladých myslivců na 17 dětí. Věřím, že se jí bude mezi námi líbit.

Mladší děti se dnes dozvěděly některé základní pojmy z myslivecké mluvy a to např., že krev je barva, dále popis jednotlivých částí zvěře, oči (světla), uši (slechy) pusa (morda, svírák) nos (větrník, čenich, ryj) také názvy samic jednotlivých druhů zvěře a některé další názvy, které naše krásná myslivecká mluva obsahuje.

Dále jsme se věnovali poznávání krmných zařízení a krmiv pro zvěř...děti se učily poznávat, krmelec, zásyp, oboroh, koroptví boudu nebo slanisko, také se dozvěděly, jaká zvěř se v těchto krmných zařízeních přikrmuje a jakým krmivem myslivci přikrmují. Že máme krmivo jadrné (kaštany, žaludy, bukvice, kukuřici atd.) objemové (seno, letnina), dužnaté (řepa, jablka, brambory, kapusta), dietetické (jeřabiny, šípky) a minerální (sůl). Informací bylo hodně a tak doufám, že si děti zapamatovali alespoň něco. Na závěr jsme si ještě ukázali několik stop a řekli jsme si která patří které zvěři. 

Starší děti se na začátek rozdělily do tří skupin a jedna skupina měla za úkol spřiřadit správně stopy s ke zvěři, druhá skupina zařazovala krmiva do jednotlivých skupin a posldní skupina měla za úkol pojmenovat krmná zařízení pro zvěř a říct, k čemu, které zařízení slouží a jaká zvěř se v něm přikrmuje.

Dále se rozdělili do čtyř skupin po dvou a poznávali jsme listy stromů, byliny a křoviny, lovecké psy a zvěř na obrázcích. Každá skupina si vždy vzala jednu z těchto věcí a měla chvíli na přípravu. Potom jim bylo vybráno vždy 10 věcí na poznání na které měli za úkol správně odpovědět. Nejvíce tedy bylo možné získat 40 bodů.

Výsledky soutěže byly následující:

Elenka Melcrová a Lucinka Zbořilová............38 bodů

Štěpán Opluštil a Marian Hejníček................34 bodů

Štěpán Janečka a Honza Hubl.....................30 bodů

Pavel Petřík a Pepa Hubl............................28 bodů

Myslím, že to byla pro děti docela zábava a ještě se dokázali zdokonalit ve všem co jsme co jsme si dnes vyzkoušeli.