28.9.2013

Přikrmování zvěře

V sobotu na svátek Václava jsme se s dětmi sešli, abychom doplnili naše dvě krmná zařízení. Do obou jsme dali kamennou sůl, kterou jsme dostali sponzorským darem od Solných mlýnů Olomouc a také jsme doplnili jadrné krmivo, konkrétně ječmen, který jsme s dětmi v létě pytlovali a dostali jsme ho od Zemědělského družstva Unčovice. Jadrné krmivo jsme do krmelců zakládali již na začátku září a bylo vidět, že naše krmná zařízení srnčí zvěř navštěvuje, protože ho značně ubylo.

Po zakrmení jsme ještě s dětmi nasbírali nějaké plody, které nám chyběli do naší sbírky, konkrétně plody javoru babyka a dubu letního. Na zpáteční cestě ještě děti nasbírali nějaké hříbky - bedle jedlé a před obědem jsme se vrátili zpět domů.