26.9.2013

Penzum - význam myslivosti, tisíc let české myslivosti - tularemie, testík, hra farma

Na začátku dnešní schůzky jsme si řekli nějaké informace z PENZUMU o významu myslivosti. Konkrétně co to vlastně myslivost je, jak je chápána, že má velmi silně zakořeněné zvyky a tradice, že má velmi blízký vztah k zemědělství a lesnictví a že spadá pod Ministerstvo zemědělství. Také jsme si řekli, že vzhledem k využívání stejného prostředí ze zemědělstvím a lesnictvím vznikají určité protichůdné vztahy jako např. poškození zemědělských plodin černou zvěří, v lesích se jedná o ohryz, okus, loupání a vytloukání. Samozřejmě jde i o pozitivní vztahy jako brigádnická výpomoc při sklizni, sběru kamene, zalesňování, ochraně kultur či likvidaci kalamit. Také o ponechání prostoru pro zakládání mysliveckých políček pro zvěř nebo přenechání části produkce pro zimní přikrmování. Myslivost je také velmi významnou spolkovou činností sdružující obyvatele především na venkově. Myslivecké spolky organizují různé akce jako např. plesy, poslední leče, svatohubertské slavnosti a mše.

Dále jsme se podívali na pořad z cyklu Tisíc let české myslivosti o nemoci zaječí zvěře - Tularemii. Tularémie (někdy též označovaná jako zaječí nemoc) je bakteriální onemocnění zajíců a hlodavců, ale i dalších volně žijících zvířat. Nemoc je rovněž přenosná na člověka. Člověk se může nakazit nejčastěji při manipulaci s odlovenými infikovanými zvířaty (stahování kůže a vyvrhovaní zajíců po lovu). U člověka se po 1- 10 denní inkubační době dostaví horečka, zimnice, malátnost, zvracení, průjem, bolesti hlavy a silné pocení, takže často tyto příznaky bývají připisovány chřipce. Navíc se může přidat zduření uzlin, které může následně zhnisat.

U zvěře se projevují klinické příznaky po 2- 7 denní inkubaci ztrátou plachosti, zježením srsti, zajíci jsou malátní a dají se snadno chytit. U zajíců je častější chronický průběh choroby, kdy se nákaza zjistí až při preventivní prohlídce na honech. Zajíci při akutním onemocnění hynou během 7 - 10 dní v dobrém výživném stavu.

Patologický nález na orgánech odpovídá průběhu choroby. Při akutní formě se zjistí dobrý výživný stav, slezina bývá zvětšená, uzliny překrvené. Při chronickém průběhu jsou uzliny i slezina silně zvětšené, prostoupené žlutými ložisky, která se nacházejí i v plicích a játrech. Při podezření z nákazy v přírodě je nutné okamžitě uvědomit veterinární službu, zajistit sběr uhynulých, vyhledávání a usmrcení nemocných zajíců či hlodavců a jejich odeslání k laboratornímu vyšetření. Samozřejmě, že tato opatření nebude provádět, kromě prvního kroku, návštěvník naší přírody.

Při manipulaci s podezřelými či uhynulými zvířaty, například v domácích podmínkách, se musí používat gumové rukavice, desinfikovat ruce omytím v 1 % chloraminu a ošetřit všechna zranění způsobená manipulací s nakaženou zvěří.Tularémie je nebezpečná nákaza. Veterinární služba při jejím vzniku vyhlásí ohnisko nákazy a ochranné pásmo. V ohnisku je nařízeno hubení hrabošů, myší, hryzců vodních aj. V honitbách s vysokým výskytem klíšťat se asanují louky, pastviny a místa zamořená klíšťaty. Všechny honitby na území ohniska a ochranného pásma musí být pod veterinárním dozorem.

Přesto, že se jedná o vážnou chorobu přenosnou se zvířat na člověka, při dodržení hygienických zásad a opatrnosti při manipulaci s nakaženou zvěří v místech výskytu nemoci, není třeba mít z tularémie obavy.

Po informacích o tularemii jsme si napsali další testík...

Výsledky testu:

10bodů...........Honza Hřivna

9bodů.............Lucinka Zbořilová

8bodů.............Štěpán Opluštil

7bodů.............Václav Novák , Ondřej Novák

6bodů.............Štěpán Janečka

4body.............Elenka Melcrová

3body.............Pavel Petřík

2body.............Honza Hubl

1bod...............Pepa Hubl

Obrázkový testík:

37bodů.............Jiřík Kirschbaum

23bodů.............Lukášek Houserek

Na závěr jsme si ještě zahráli hru farma a trošku jsme se odreagovali...

 

Otázky ze schůzky:

1. Pod jaké ministerstvo spadá myslivost?

2. K jakým odvětvím má myslivost velmi blízko?

3. Čím škodí zvěř zemědělství a lesnictví?

4. Co je to Tularemie?

5. Je Tularemie přenosná na člověka? 

6. Jak se člověk může nakazit?

7. Jak se člověk může bránit proti nákaze při manipulaci se zvěří?