21.2.2013

Soutěž, průkazy člena

Na dnešní den jsme si pro děti připravili soutěž, která byla rozdělená na 5 částí. První byl test, kde bylo 20 otázek, dále myslivecká mluva, kde měly děti za úkol doplňovat hlasy zvěře, názvy ocásků, názvy páření zvěře a také přiřazovaly ke zvěři některé části těla nazvané mysliveckou mluvou. Jako třetí a zřejmě podle výsledků nejlehčí byl popis zvěře konkrétně bažanta obecného mysliveckou mluvou, dále poznávání zvěře podle forografií a nakonec stezka s třiceti stanovišti. Celkem se dalo získat 92 bodů. Musím uznat, že dnešní soutěž byla docela náročná, ale ne tolik na vědomosti, které mají děti dobré, ale spíše časově. Tak, tak jsme to stihli za ty dvě hodiny, které máme pro schůzku vytýčené. Na závěr děti dostaly odměnu v podobě sladkosti, dřevěné klíčenky s obrázkem, pohledu s obrázkem tetřeva hlušce a záložky do učebnice s divočáky a jezevci.

 Konečné výsledky byly následující: 

1. Lucinka Zbořilová......78bodů......test 17bodů.....popis bažanta 10bodů.....fotografie 10,5bodu.....Mysl. mluva 16bodů.....Stezka 24,5bodu

2. Štěpán Opluštil.........73,5bodu....test 19bodů.....popis bažanta 10bodů.....fotografie 9,5bodu.......Mysl. mluva 9,5bodu....Stezka 25,5bodu

3. Honza Hřivna............73,5bodu...test 17bodů.....popis bažanta 10bodů.....fotografie 10,5bodu....Mysl. mluva 13,5bodu...Stezka 22,5bodu

4. Ondra Novák.............73,5bodu...test 18bodů....popis bažanta 10bodů.......fotografie 10 bodů.....Mysl. mluva 16 bodů....Stezka 19,5bodu 

5. Václav Novák............69,5bodu...test 16bodů.....popis bažanta 9bodů......fotografie 11,5bodu....Mysl. mluva 13,5 bodu..Stezka 19,5bodu 

6. Štěpán Janečka.........68,5bodu...test 17bodů....popis bažanta 5bodů.....fotografie 11,5bodu....Mysl. mluva 12,5 bodu..Stezka 22,5bodu

7. Pavel Petřík...............53bodů....test 15bodů.....popis bažanta 4body.....fotografie 9,5bodu........Mysl. mluva 4,5 bodu....Stezka 20bodů

8. Elenka Melcrová........53bodů.....test 11bodů.....popis bažanta 10bodů...fotografie 9,5bodu........Mysl mluva 7bodů......Stezka 15,5 bodu

9. Simonka Zapletalová.49bodů.....test 11bodů.....popis bažanta 9bodů.....fotografie 9,5bodu........Mysl. mluva 6bodů.....Stezka 13,5bodu

10. Jolča Sedláčková......36,5bodu..test 10bodů....popis bažanta 8bodů......fotografie 5bodů..........Mysl. mluva 4body.....Stezka 9,5bodu

11. Ondra Krejčí............34bodů......test 14bodů....popis bažanta 3body......fotografie 5,5bodu........Mysl. mluva 4body.....Stezka 7,5bodu 

12. Pepa Hubl................26bodů.....test 11bodů....popis bažanta 2body......fotografie 3body...........Mysl. mluva 2,5bodu...Stezka 7,5bodu

13. Honza Hubl..............26bodů.....test 10bodů....popis bažanta 3body......fotografie 4body...........Mysl. mluva 2,5bodu...Stezka 6,5bodu

14. Kuba Sedláček........20,5bodu...test 9bodů......popis bažanta 0bodů.....fotografie 3,5bodu.........Mysl. mluva 1,5bodu...Stezka 6,5bodu

Na soutěži bylo dobře vidět, kdo chodí do kroužku déle a kdo je s námi kratší dobu. Důležitější než zisk bodů bylo ovšem to, že víme na co se v budoucnu máme více zaměřit a co dětem dělá problémy. Samozřejmě se budeme učit i o dalších druzích zvěře a spoustu dalšího o přírodě a myslivosti, ale opakování jak se říká je matkou moudrosti a proto je potřeba věci, které už známe stále opakovat, aby se dětem vryly do paměti.

Tato soutěž nám rovněž naznačila to kdo se v letošním roce bude mít možnost zúčastnit okresního kola Zlaté srnčí trofeje v Drahanovicích, protože na tuto soutěž budeme mít jako již tradičně omezený počet míst. Zatím ještě nevíme kolik, ale mezi mladšími dětmi od 2. do 5. třídy počítáme maximálně 5 míst. O nominaci na tuto soutěž si ještě zasoutěžíme někdy v dubnu a proto mají děti ještě dostatek času se zlepšovat. Takže kdo má zájem a chuť, může se i doma v době kdy nebude mít co dělat připravovat např. prostřednictvím otázek, které děti mají k dispozici i s odpověďmi.

Na závěr jsme ještě dětem předali průkazy člena a kdo měl s sebou fotografii, tomu jsme ji do průkazu nalepili. Kdo neměl, může si fotku dolepit až ji bude mít. Myslím, že příslušnost k našemu kroužku je dobré nějakým způsobem prezentovat a tak teď máme kromě stejných triček i průkazy člena Mladý myslivec a ochránce přírody. Na úplný závěr jsem si ještě pořídili společné foto, protože jsme byli po dlouhé době všichni a přesně v šest jsme dnešní náročnou schůzku ukončili.