27.4.2013

Výlet na Myslivecké dny

Na dnešní den jsme si naplánovali výlet na Myslivecké dny, které se konaly na zámku v Náměšti na Hané. Zájem o tento výlet byl u dětí velký a není se čemu divit, protože mohly shlédnout jarní svod loveckých psů, kynology a popis jednotlivých druhů plemen, sokolníky, vábiče jelenů, trubače a také přehlídku trofejí odlovených v roce 2012. Také měly možnost si zasoutěžit. Byla pro ně připravená krátká stezka a myslivecký testík, střelba ze vzduchovky, hod šipkami na terč srnce a divočáka a také různé skládačky, se stopami zvěře, listy stromů atd. 

Cestu jsme si naplánovali vlakem a odjezd ze Štěpánova byl ráno v 8:42hod. Jeli jsme vlakem do Červenky, kde jsme přesedli na motorák do Náměště na Hané, který jel přes Litovel. Po příjezdu do Náměště, krátce před desátou hodinou jsme vyrazili na cestu k zámku, která trvala asi 15 minut. Když jsme došli na místo, děti nejvíc zajímaly stánky s různými předměty. Také si na stáncích většina z nich koupila nějaké věci, jako např. přívěsky s různými druhy zvěře atd. Na zámku nás přivítali Trubači z Doubravy a trubači VLS Lipník nad Bečvou, kteří zatroubili na lesnice a vlastně tak zahájili sobotní den. Vlastní zahájení provedl jednatel OMS Olomouc Jiří Zbořil.

Po zahájení došlo k nástupu loveckých psů, kteří dorazili na jarní svod a ve dvou kruzích se tito lovečtí psi začali hodnotit. Bylo tu spousta různých plemen a tak měly děti možnost vidět lovecké psy i na vlastní oči. Někteří se o nich zatím učili většinou jen teorii a viděli je pouze na obrázcích. Také se nám představili sokolníci, kteří měli s sebou řadu dravců, jako orly, sokoly, káňata a další. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí a děti dostaly pexesa a brožurku o sokolnictví. Po prohlídce dravců jsme přešli na další místo, kde byly pro děti připraveny soutěže. Nejvíce je samozřejmě zaujala střelba ze vzduchovky a házení šipkami na terč. Byla tu ovšem připravena také krátká myslivecká stezka a krátký testík, který si děti vyzkoušely. Kromě toho přiřazovaly stopy ke zvěři a také skládaly lišku a různé druhy listů z dřevěného puzzle.

K vidění toho bylo hodně a ani jsme se nenadáli a bylo po poledni. Dostali jsme hlad a tak jsme si řekli, že bychom zašli na gulášek. Nenapadlo nás, že už krátce po poledni nebude ani jedna porce. Tak jsme se nakonec museli spokojit s cigárem, které ještě bylo. Po jídle jsme měli možnost si prohlédnout jednotlivá plemena loveckých psů s výkladem pana Nastoupila, předsedy kynologické komise na OMS Olomouc. A bylo to opět velmi zajímavé. Po skončení přehlídky loveckých psů se nám představil pan Josef Kapras, který nám ukázal, jak správně vábit jeleny. Také nám předvedl pískání srny při srnčí říji. Poslední co jsme dnes ještě neviděli, byla přehlídka trofejí odlovených v roce 2012. K vidění byla spousta trofejí ze srnčí zvěře, ale také trofeje jelenů lesních, jelenů sika, daňků evropských, muflonů a rovněž zbraně z divokých prasat. Děti si vše prohlédly a vždy, když je něco zaujalo, tak jsme si o tom něco pověděli. 

Vše pěkné má ovšem svůj konec a protože bylo již krátce po třetí hodině odpolední, museli jsme se vydat zpět na vlak. Protože jsme přece jen měli ještě trochu času, mohly si děti trošku zařádit na houpačkách a prolézačkách naproti nádraží. Ve čtyři hodiny nám jel zpáteční vlak a do Štěpánova jsme dorazili krátce po čtvrt na šest. Myslím, že jsme prožili velmi příjemný den a věřím, že i dětem tento den přinesl spoustu zajímavých zážitků.