20.4.2013

Soutěž Daskabát - místní kolo ZST

Dnes ráno jsme se vydali na naši první letošní soutěž do Daskabátu, kam jsme byli pozváni od našich kamarádů z místního kroužku mladých myslivců Veverek. Ještě brzy ráno to vypadalo, že soutěž bude probíhat za deště, který nepřetržitě padal z nebe od pátečního odpoledne a ne a ne přestat. Nakonec k ránu přece jen přestalo pršet a zdále se, že vše bude dobré.  

Po příjezdu na místo, jsme se zaregistrovali k soutěži a děti obdržely lístky na občerstvení, které pro ně bylo připravené zdarma. K soutěži se nakonec přihlásilo 41 dětí ve třech kategoriích. Soutěžili domácí děti Veverky z Daskabátu, dále Koloušci z Obory na Vlnách, přírodovědný kroužek z Loučky a naše Poštolky ze Štěpánova. Do Daskabátu přijelo celkem šest Poštolek z nichž jedna soutěžila v kategorii 0 tři v kategorii A a dvě v kategorii B. Soutěž se skládala z testu, ve kterém bylo celkem 50 otázek a dále ze stezky, na které bylo 11 stanovišť, na kterých děti poznávaly vycpaniny zvěře a ptáků, stopy zvěře, kůže, lebky, listy a jehličí stromů, rostliny, hlasy zvěře a spoustu dalších věcí týkajících se myslivosti a přírody obecně.

Soutěž začala o půl jedenácté a děti skupiny 0 se rozešly na jednotlivá stanoviště. Skupiny A a B si šli ještě před tím napsat testík a teprve po jeho vypracování mohli jít rovněž na připravené stanoviště. Samozřejmě nesměla chybět oblíbená střelba ze vzduchovky. V průběhu soutěže se děti také mohly podívat na sokolníka a jeho svěřence jestřába lesního a motáka pochopa. Také se mohly zeptat na vše co je zajímalo a určitě se dozvěděly spoustu zajímavých věcí. Když bylo vše odsoutěženo došlo na vyhlášení výsledků.   

Zvlášť byla vyhlášena soutěž domácích Veverek a zvlášť pozvané kroužky. Naše děti z Poštolek nás velmi potěšily, protože se umístily velmi dobře. V kategorii 0 skončila Lucinka Zbořilová na pěkném třetím místě, v kategorii A byl Štěpán Janečka druhý, Štěpán Opluštil třetí a Elenka Melcrová skončila na pěkném čtvrtém místě. A nakonec v kategorii B skončil Vašek Novák druhý a Honza Hřivna třetí. Myslím, že i u dětí zavládla s výsledky velká spokojenost a je to pro ně povzbuzení do dalších soutěží, především do okresního kola ZST, které nás čeká za tři týdny v Drahanovicích.

Velké díky patří především manželům Chodilovým, kteří tuto soutěž připravili a pozvali nás na ni. Musíme uznat, že soutěž byla výborně připravená, vše probíhalo bez zbytečných zádrhelů a na to, že tuto soutěž dělali poprvé, měla velmi dobrou úroveň. Také jsme si pochutnali na výborném zvěřinovém guláši, který připravil pan Chodil. V červnu, kdy budeme pořádat soutěž u nás ve Štěpánově, samozřejmě velmi rádi toto pozvání Veverkám oplatíme a na naší soutěži je přivítáme.