22.6.2013

Místní kolo soutěž o ZST - Štěpánov

Na dnešní den jsme měli s naším kroužkem připravenou soutěž o ZST. Celý týden bylo nádherné až tropické počasí, ovšem zrovna na konec týdne se mělo počasí začít kazit. Z tohoto důvodu jsme byli více než nervózní z toho jak naše soutěž dopadne a zda nebude narušena nějakým trvalejším deštěm. Když v noci na sobotu začala bouřka a docela vydatně pršelo, zdálo se, že problém bude na světě. Naštěstí ráno už nepršelo a vypadalo to, že se počasí přece jen umoudřilo a soutěž nám vyjde.

Začátek byl plánovaný na desátou hodinu a předtím ještě bylo potřeba připravit spoustu věcí. Naštěstí se nás sešlo dost a proto bylo jž hodinu před začátkem soutěže vše připravené. Před desátou hodinou se začali scházet soutěžící děti a k naší velké radosti se tu také objevili naši kamarádi Vlčata s Hněvotína a Veverky z Daskabátu. Proběhla registrace, při které se nakonec k soutěži přihlásilo 44 dětí. V kategorii 0 soutěžilo 17 dětí, v kategorii A 19 dětí a v nejstarší kategorii B 8 dětí.

Zahájení se uskutečnilo v 10:30hod.. Děti byly seznámeny s programem dnešního dne a mohlo se začít. Kategorie 0 šla na stezku, na které bylo nachystáno celkem 12 stanovišť a kategorie A a B začaly písemným testem. Stanoviště na stezce byly společné pro všechny kategorie a bylo na nich přichystáno celkem 100 věcí na poznávání. Děti měly za úkol poznat zvěř na obrázcích, trofeje zvěře, rostliny a byliny, větvičky a listy stromů, názvy ocásků zvěře mysliveckou mluvou, stopy zvěře, lovecké psy, krmiva pro zvěř, myslivecké názvy hlasových projevů zvěře, vycpaniny, hlasy zvěře a poslední bylo stanoviště poznej po čichu a po hmatu. Skupiny A a B se na stezku dostaly hned po vypracování testíku, který se skládal z 30ti testových otázek, 15ti otázek na doplnění a popisu jednoho druhu zvěře a jednoho druhu paroží mysliveckou mluvou.

Když děti prošly stezku a měly hotový test, odevzdaly výsledky a mohly se jít občerstvit. Bylo pro ně připraveno cigáro s pečivem, něco na pití a taky malá sladkost. Také pro ostatní bylo připraveno občerstvení v podobě guláše z divočáka. V průběhu před vyhlášením výsledků se mohly děti zabavit na vzduchové střelnici, zaházet si šipkami na terč srnce, nebo něco pěkného nakreslit a tím se zapojit do soutěže, kdy tři nejlepší hodnocené obrázky vyhrály dětský šampus. Rovněž k  nám po poledni přijel sokolník s dravci, který dětem popovídal o sokolnictví a zodpověděl jim vše co je zajímalo.

Po delším počítání mohlo nakonec pře třetí hodinou odpolední přece jen dojít k vyhlášení výsledků. Svou borlicí všechny svolal na nástup náš kamarád, vedoucí kroužku Vlčat z Hněvotína Standa Ošťádal a mohlo se začít. Nejdříve byla vyhlášena kategorie 0 a pořadí bylo následující...  

1. Lucie Zbořilová Poštolky 200b
2. Filip Klvaňa Vlčata 181b
3. Jan Hubl Poštolky 110b
4. Aneta Ošťádalová Vlčata 99b
5. Josef Hubl Poštolky 96b

V kategorii A bylo pořadí takovéto...

 

1. Štěpán Opluštil Poštolky 283b
2. Štěpán Janečka Poštolky 252b
3. Ondřej Novák Poštolky 238b
4. Elen Melcrová Poštolky 225b
5. Pavel Petřík Poštolky 223b

A konečně kategorie B dopadla takto:

 

1. Václav Novák Poštolky 262b
2. Jan Hřivna Poštolky 253b
3. Kryštof Novák Poštolky 250b
4. Hana Nezhybová Vlčata 233b
5. Jitka Sohrová Vlčata 220b

Nejlepší tři obdrželi poháry a balíčky se sladkostmi, děti na čtvrtém a pátém místě měly krásné dřevěné poháry, které vyrobila paní Janíková z Daskabátu a velkou čokoládu a všichni ostatní obdrželi dřevěné medaile rovněž vyrobené paní Janíkovou. Samozřejmě také každý dostal diplom a nějaké drobnosti v taškách od sponzorů naší soutěže.

Také byla vyhodnocena soutěž v kreslení a v této soutěži zvítězili a dětský šampus si odnesli:

Hana Nezhybová...........................Vlčata 

Vojtěch Šuba................................Veverky

Adélka Zlámalová..........................ZŠ Štěpánov 

 

Sponzoři letošního místního kola ZST ve Štěpánově byli tito:

Českomoravská myslivecká jednota, o.s.

Okresní myslivecký spolek Olomouc

Obecní úřad Štěpánov

Základní škola Štěpánov

Staves s.r.o. Olomouc

Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Lesy ČR s.p.

Český svaz ochránců přírody

Zemědělské družstvo Unčovice

Jaromír NĚMEC - Obchodní firma NěC Štěpánov

Michal Bubeníček - výroba řeziva Březce

Dýha Max – Miloslav Žaloudík Štěpánov

ZUKO plus s.r.o. Štěpánov

Hnutí DUHA

Vojenský útvar Štěpánov

Myslivost – stráž myslivosti

Ladislav Motl, Štěpánov

TETA DROGERIE f.o. Štěpánov

Daniel Navrátil, Liboš

Stanislav Melcr, Štěpánov

Honební společenstvo Štěpánov

 

Všem sponzorům patří velký dík, protože bez jejich pomoci bychom takovou soutěž nebyli schopni vůbec zorganizovat a věříme, že nám budou nakloněni i do dalších let při konání soutěží o Zlatou srnčí trofej. Velký dík samozřejmě patří i všem ostatním, kteří nám při soutěži pomáhali. Milanovi Sáblíkovi, který nám pouštěl hudbu a také propůjčil svůj výborně ozvučený mikrofon, Jardovi Minaříkovi a jeho ženě Evě Minaříkové za ukázku sokolnictví, manželům Novákovým za uvaření výborného guláše z divočáka a samozřejmě všem ostatním, rodičům dětí z kroužku Poštolek a všem kamarádům, kteří nám v průběhu soutěže pomáhali a tím společnými silami pro děti připravili krásný soutěžní den.  

Věříme, že tato soutěž bude pokračovat i v dalších letech a bude stále na stejné a možná i lepší úrovni jako byla ta letošní.