5.5.2012 

Místní kolo soutěže o ZST - Hněvotín

Ráno v 8:00hod. jsme se sešli u nás, abychom jeli na soutěž o ZST do Hněvotína, kde nás pozval náš kamarád a vedoucí kroužku Vlčata z Hněvotína Standa Ošťádal. Mimo nás se této soutěže účastnili domácí Vlčata, místní děti z Hněvotína a také členové kroužku Koloušci z Obory na Vlnách. Z našeho kroužku jeli pouze tři členové a to Honza Hřivna, Štěpán Janečka a Lucka Zbořilová což byla velká škoda, protože soutěž byla velmi zajímavá.

Začátek byl plánovaný na 10:00hod., ale o chvilku se opozdil, takže nakonec se začínalo asi 10:15hod. Děti byly rozdělené do tří kategorií, tak jak tomu na soutěži o ZST bývá, tedy nejmladší kategorie 0 školka a 1. třída, dále kategorie A - 2.- 5. třída a nakonec kategorie B- 6.-9. třída. Sešlo se celkem 40 dětí a soutěžilo se ve dvou skupinách. Jedna skupina byly děti z kroužku domácích Vlčat + děti z Hněvotína, které měly tuto soutěž jako nominaci na okresní kolo do Medlova a druhá skupina byli přespolní tedy Koloušci z Obory na Vlnách a náš kroužek Poštolky ze Štěpánova. Vzhledem k tomu, že Koloušci fungují už tři roky, velké naděje jsme si nedávali, ale šlo spíše jen o zkušenost, kterou děti nějak získat musí.

Nejmladší děti začínaly testíkem a starší šli jako první na stezku. Na stezce bylo celkem 10 stanovišť na kterých museli děti poznávat různé druhy paroží (jelen lesní, jelen sika, srnec, daněk), kůže zvěře (daněk, srnec, liška, divočák, kuna), listy stromů (lípa, bříza, dub, buk, smrk, borovice), různé druhy zvěře na obrázcích, peří z různých druhů ptáků, trofeje zvěře a také hlasy zvěře. Dále na stezce k sobě přiřazovali samce, samice a mláďata různých druhů zvěře, určovali na jednom ze stanovišť co nepatří do lesa a také stříleli ze vzduchovky a Ti mladší házeli šipkami.

Po ukončení soutěže odevzdali tabulky s body, aby se mohlo udělat vyhodnocení a na oplátku dostali kabanos, oplatek, lízátko a fruko, aby se mohli občerstvit. V době než bylo provedeno vyhodnocení byla pro děti připravena poutavá přednáška sokolníka, který měl s sebou jestřába a dětem popovídal o sokolnictví a zodpověděl na spoustu jejich zvídavých otázek. Rodiče si zatím mohly dát výborný guláš. 

Potom už bylo připraveno vyhodnocení soutěže, kde byla hodnocena každá kategorie zvlášť. Naše děti soutěžily každý v jiné kategorii a v těch nejmladších, kde bylo 8 soutěžících předvedla výborný výkon Lucka Zbořilová, ale nakonec to na stupně vítězů nestačilo. V kategorii A bylo 5 dětí a Štěpán Janečka nakonec obsadil celkem 3. místo a dostal se tak před některé děti z kroužku Koloušků, což byl velký úspěch a v kategorii B soutěžili jen dva a Honza Hřivna skončil těsně druhý. V soutěži jak již jsem psal nešlo ani tak o umístění, ale především o získání zkušeností do dalších let a dalších soutěží a také o zjištění, kde mají děti mezery a kde budeme muset přidat. Všechny děti nakonec dostaly diplomy, dřevěné medaile a jiné krásné ceny a všichni byli velmi spokojení.

Celým průběhem soutěže provázeli Trubači z Doubravy, jejichž členem je i vedoucí kroužku Vlčata z Hněvotína Standa Óšťádal a postarali se tak společně se sokolníkem o příjemné zpestření soutěže. Počasí bylo příjemné a tak jsme byli nakonec všichni velmi spokojení.