12.5.2012

Okresní kolo soutěže o Zlatou srnčí trofej - Medlov 2012 

V sobotu 12.5.2012 se náš kroužek vydal na okresní kolo soutěže o ZST do Medlova. Začátek soutěže byl v 10:00 hod. a ze Štěpánova jsme vyjížděli v 8:45 hod., aby jsme se stihli zaregistrovat. Celý týden bylo krásné počasí, ovšem zrovna na sobotu nebyla předpověď zrovna příznivá. Již od rána bylo zataženo a vypadalo to, že nás déšť nemine.

Po příjezdu do Medlova na mysliveckou chatu proběhla registrace. Na samotnou soutěž bylo přihlášeno přes 60 dětí ve třech kategoriích. V kategorii 0 což byly děti ze školky a 1.třídy ZŠ soutěžilo celkem 19 dětí. V kategorii A 2.-5. třída bylo přihlášeno 21 dětí a v kategorii B 6.-9. třída rovněž 21 dětí. Zastoupení Poštolek bylo osmičlenné. V nejmladší kategorii 0 nás zastupovala Lucinka Zbořilová, v kategorii A jsme měli čtyři želízka v ohni a to Štěpána Janečku, Štěpána Opluštila, Ondru Nováka a Kubu Součka a v kategorii B soutěžili Pepa Souček, Vašek Novák a Kryštof Novák. Kromě Poštolek ze Štěpánova se soutěže účastnily domácí děti z Medlova, dále Koloušci z Obory na Vlnách, Vlčata z Hněvotína, Divočáci z Náměště na Hané a jako hosté děti z Hranic na Moravě.  

Přesně v 10:00 hod. bylo zahájení a přesně v tuto dobu se také z nebe spustil déšť. Soutěž zahájil jednatel OMS RNDr. Jiří Zbořil společně s ředitelem soutěže Ing. Josefem Jurášem a slavnostní troubení obstaral Standa Ošťádal. Děti se dozvěděly co vše je v soutěži čeká a mohly se pustit do soutěže. Ty mladší čekala soutěž, která se odvíjela celá na pódiu a to poznávání stromů, dřevin a bylin, rovněž myslivecká mluva a poznávání kůží, lebek a paroží z různých druhů zvěře. Starší děti měly soutěž rozdělenou na dvě části. Poznávací stezka, kde čekalo děti 50 stanovišť a dále test, kde bylo 50 otázek. Déšť pomalu zesílil a děti v kategorii A se postupně vydaly na stezku. Stezka vedla lesem, byla z kopce do kopce a některé děti se zpět vracely značně špinavé. Rovněž odpovědní tabulky byly mokré a někdy značně rozmazané. Kategorie B šla dělat nejdříve test a po skončení si to vyměnili. Tabulky na kterých byly odpovědi ze stezky se musely sušit a vyhodnocení nebylo pro pořadatele vůbec jednoduché.

Během dne bylo pro soutěžící i jejich doprovod připraveno občerstvení zdarma. Zvěřinový guláš, párek v rohlíku, kabanos, oplatky a nějaké nealko na pití. I přes špatné počasí se děti i po skončení soutěže dokázaly zabavit a čekalo se již pouze na vyhodnocení soutěže. Někdo se sušil v myslivecké chatě, kde bylo krásně teplo díky krbu, ve kterém plál příjemně oheň a někomu ani počasí nezabránilo, aby pokračoval v různých aktivitách venku. Před třetí hodinou odpolední došlo konečně na vyhlášení výsledků a všichni čekali jak tato velmi náročná soutěž (především díky počasí) dopadla. Mezi nejlepšími byli samozřejmě děti z kroužku Koloušků z Vln, který má před ostatními velký náskok, ale nás zajímalo především umístění našich Poštolek.   

Kategorie 0 - 19 soutěžících  -  6. místo - Lucinka Zbořilová    

Kategorie A - 21 soutěžících  -  11. místo - Ondřej Novák

                                                    13. místo - Štěpán Opluštil

                                                    14. místo - Štěpán Janečka

                                                    15. místo - Jakub Souček

Kategorie B - 21 soutěžících  -  13. místo - Václav Novák                                                    

                                                    14. místo - Josef Souček

                                                    16. místo - Kryštof Novák

Pokud bych měl umístění našich Poštolek zhodnotit, tak musím říct, že velmi příjemně překvapila Lucinka Zbořilová, která skončila na velmi pěkném 6. místě. Ostatní dělali co mohli a jejich umístění, vzhledem k tomu jak dlouho náš kroužek funguje určitě není žádnou katastrofou. V letošním roce to byla pro nás spíše zkouška a v dalších letech se budeme snažit o zlepšení. Na druhou stranu je vidět, že pokud budeme chtít v budoucnu opravdu uspět musíme pro to udělat maximum a zapracovat na sobě.

I přes špatné počasí, které nás provázelo po čas celého soutěžního dne, byl tento den velmi příjemný a určitě nikdo nelitoval, že se této soutěže mohl zúčastnit. Všichni soutěžící obdrželi pěkné ceny, nejlepší tři v každé kategorii obdrželi poháry a vítězové navíc dalekohled. Vítězové kategorie A a B se navíc nominovali do národního kola soutěže O Zlatou srnčí trofej.