23.6.2012

Dětský den

V sobotu 23.6.2012 za krásného slunečného počasí, jsme s kroužkem Mladých přátel myslivosti a ochránců přírody Poštolky Štěpánov, pořádali na areále chovatelů ve Štěpánově Dětský den pro děti. Tento dětský den byl byl připraven tak, aby si děti mohly zasoutěžit a ukázat co vše znají o přírodě a myslivosti. Akce byla naplánována dlouho dopředu a protože jsme chtěli vědět jaký bude zájem byly vytisknuty přihlášky a předány do Základní a Mateřské školy ve Štěpánově. Nakonec se nám sešlo jen 18 přihlášek a vzhledem k tomu, že jsme čekali větší zájem, nechali jsme dětem možnost, přihlásit se až v den konání soutěže přímo na místě.

Samotná soutěž byla rozdělena na dvě části, stejně jako u soutěže o Zlatou srnčí trofej a pro děti byl připraven testík, kde mladší děti spojovaly různé obrázky a starší měly test, kde na ně čekalo 20 otázek formou a, b, c. Druhá část byla stezka, kde na děti čekalo celkem 11 stanovišť. Na stanovišti 1 - poznávaly obrázky zvěře, na stanovišti 2 - měly za úkol poznávat různé preparáty, kůže a shozy zvěře, stanoviště 3 - byly rostliny, stanoviště 4 - listy a větvičky z listnatých i jehličnatých stromů, stanoviště 5 - plody stromů, stanoviště 6 - stopy zvěře, stanoviště 7 - ryby, stanoviště 8 - hlasy zvěře, stanoviště 9 - střelba ze vzduchovky a pro menší házení míčkem na plechovky, stanoviště 10 - poznej po hmatu a stanoviště 11 - lovečtí psi.

Začátek soutěže byl naplánován na 10 hodin a v tuto dobu také začala. Do soutěže se nakonec přihlásilo 34 dětí, které byly rozděleny do tří kategorií. Kategorie 0, kde soutěžili předškoláci a prvňáčci bylo celkem 19 dětí, v kategorii A dětí mimo myslivecký kroužek, soutěžily děti z druhých až pátých tříd ZŠ a přihlášených bylo celkem 8 dětí a ve stejné kategorii A, jen děti z kroužku mladých myslivců soutěžilo celkem 7 dětí.

Mladší děti šli nejprve na testík, který se dělal v klubovně a jak se přesvědčily, nebylo to zrovna jednoduché. V testíku určovaly, která zvířátka žijí v noře, komu patří parohy a rohy, ve kterých mysliveckých zařízeních se přikrmují různé druhy zvěře, které houby jsou jedovaté, co nepatří do krmelce, kteří psi jsou lovečtí, které plody nerostou v lese, na které nástroje troubí myslivci, čím se kdo živí, čí jsou stopy, komu patří ozdoba a také musely hledat mláďatům jejich mámy. Dalo nám to společně trošku práce, ale nakonec se vše povedlo a děti tuto náročnou písemnou soutěž zvládly. Starší šli jako první na stezku kde je čekalo jak již jsem psal 11 stanovišť a všechny stanoviště byly rovněž velmi náročné. Po absolvování stezky šli starší děti na testík a mladší zase opačně na náročnou stezku. Starší děti měly v testíku 20 otázek a pokud bych měl zpětně tento testík zhodnotit, byl pravděpodobně jednodušší než ten, který absolvovaly Ti mladší.

Celým dnem nás provázel hudbou Milan Sáblík a v době počítání výsledků děti zabavila povídáním o pejscích paní Protivánková. Pro všechny bylo připraveno během celého dne občerstvení.

Celá akce by se samozřejmě nemohla konat bez podpory sponzorů, kteří byli ochotní a přispěli nám nějakým sponzorským darem na tuto akci a to především na ceny pro děti. Touto cestou bych rád všem velmi poděkoval a budu velmi rád, pokud našemu kroužku zachovají přízeň i do dalších let.

- Obec Štěpánov

- Základní škola Štěpánov

- Staves s.r.o. Olomouc

- Vojenské lesy a statky s.p.

- Českomoravská myslivecká jednota

- Myslivost – stráž myslivosti

- Zemědělské družstvo Unčovice

- Český svaz ochránců přírody

- Zuko plus, s.r.o. Štěpánov

- Hnutí DUHA

- T.S.Bohemia a.s.

- Smíšené zboží – Jaromír Němec

Rovněž bylo důležité sehnat ochotné lidi, kteří pomůžou při konání takovéto akce a musím říct, že jsme s tím neměli vůbec žádný problém. Rodiče dětí z kroužku mladých myslivců i další přátelé našeho kroužku byli velmi ochotní a pomohli nám při soutěžích i u občerstvení a tak se tento dětský den vydařil a vše proběhlo tak jak má.

Po 13. hodině nakonec došlo k vyhlášení výsledků soutěže.

V kategorii 0 - děti z MŠ a 1.tř. ZŠ - max. počet 99 bodů

1. místo..........Lucie Zbořilová...........94bodů

2. místo..........Jiří Kirschbaum...........86bodů

3. místo..........Petr Protivánek...........81bodů

 

V kategorii A - děti z 2.-5. tř. ZŠ - mimo kroužek mladých myslivců - max.počet 75 bodů 

1. místo...........Martin Návrat.............63bodů.....lepší stezka

2. místo...........Anežka Uvízlová.........63bodů

3. místo...........Samuel Hejníček........60bodů

 

V kategorii A - děti z 2.-5.tř. ZŠ - z kroužku mladých myslivců - max. počet 75 bodů

1. místo...........Jakub Souček..............71bodů

2. místo...........Štěpán Janečka...........69bodů

3. místo...........Ondřej Novák..............67bodů

Na závěr všechny děti obdržely ceny od sponzorů a diplomy a dětský den s Poštolkami pro rok 2012 byl u konce. Dětem i jejich rodičům bylo sděleno, že pokud se jim tento den s Poštolkami, přírodou a myslivostí líbil a děti by měly zájem o tento kroužek, můžou se do našeho kroužku přihlásit a od září posílit naše řady.  

Ještě jednou bych chtěl velice poděkovat všem, kteří se této akce zúčastnili a pomohli nám při její organizaci. Rodičům a přátelům našeho kroužku a samozřejmě také všem sponzorům, bez jejich pomoci by jsme jen velmi těžko tento dětský den zorganizovali. Věřím, že se nám i v dalších letech podaří nějakou podobnou a možná i lepší akci pro děti připravit a potom už bude jedno zda půjde o dětský den nebo mysliveckou soutěž o Zlatou srnčí trofej.