14.6.2012

Příprava dětského dne, myslivecká soutěž (test+ stezka)

Dnešní schůzka proběhla ve škole v učebně a na této schůzce jsme se sešli i s rodiči, aby jsme se domluvili na příští sobotu, kdy by měl proběhnout dětský den s mysliveckou soutěží.

Sešli jsme se v plném počtu což bylo velmi příjemné. Nejdříve jsme si řekli pár věcí k průběhu samotného dětského dne. Rozdělili jsme si úkoly, které bude mít každý nastarosti a případné nejasnosti jsme si hned vysvětlili. Bylo fajn, že nás bylo víc, protože si každý na něco vzpomněl a mohli jsme tak spoustu věcí vyřešit. Nakonec jsme se domluvili na čase srazu, který byl dohodnutý na 9:00hod. a chlapi o půl hodiny dříve kvůli přichystání stanovišť.

Když jsme byli domluvení, tak rodiče dostaly volno a my jsme se mohli věnovat dál své činnosti. Na dnešek byla připravená soutěž ve stylu Zlaté srnčí trofeje, kdy měly děti za úkol vypracovat test ze 40ti otázkami a potom na chodbě byla připravená stezka s 26ti stanovišti, kde děti poznávaly různé druhy zvěře, krmná zařízení, trofeje, rostliny atd. Když děti prošly stezkou, tak jsme si řekli správné odpovědi a protože už nebylo více času, tak jsme s Ivčou výsledky soutěže spočítali doma. Konečné výsledky byly tyto:

Maximální počet získaných bodů byl 66 bodů

1. Josef Souček.................59bodů.....test 35bodů.....stezka 24bodů

2. Štěpán Janečka.............52bodů.....test 29bodů.....stezka 23bodů

3. Kryštof Novák...............50bodů.....test 33bodů.....stezka 17bodů

4. Jan Hřivna.....................48bodů.....test 30bodů.....stezka 18bodů

5. Jakub Souček................47bodů.....test 26bodů.....stezka 21bodů

6. Lucie Zbořilová..............41bodů.....test 25bodů.....stezka 16bodů

7. Elen Melcrová................33bodů.....test 26bodů.....stezka 7bodů

8. Simona Zapletalová......31bodů.....test 22bodů.....stezka 9bodů

9. Pavel Petřík..................27bodů.....test 17bodů.....stezka 10bodů