19.4.2012

Asanace krmného zařízení, zrušení krmného zařízení, příprava na soutěž o ZST

Na dnešní schůzku nám konečně po delší době přálo počasí a tak jsme mohli vyrazit ven. Sraz jsme měli poprvé na kolech a vyrazili jsme ke krmelci provést jarní asanaci. Po příjezdu se děti velmi aktivně zapojily do čištění našeho krmného zařízení. Po řádném vyčištění, na kterém jsme si dali velmi záležet jsme krmelec a jeho okolí posypali nehašeným vápnem. Na dětech bylo vidět, že je práce baví a proto jsme byli za chvíli hotoví.

Poté jsme nasedli na kola a jeli jsme k dalšímu krmelci, který se nacházel o kousek dál a po zimě již byl ve velmi špatném stavu. Rozhodli jsme se tento krmelec zrušit. Práce nám šla od ruky stejně jako při čištění prvního krmelce a za chvilku byl starý krmelec minulostí. Na tomto místě chceme s dětmi během roku postavit krmelec nový a všichni se již na tuto činnost velmi těší.

Času jsme měli dost a tak jsme si v lese posedali a poznávali jsme podle obrázků jednotlivé druhy zvěře a také jsme si probrali několik testových otázek, které by se mohly objevit na soutěžích, kterých se budeme s dětmi účastnit.

Schůzka nám rychle utekla a myslím, že byla pro děti velmi poučná. Naučili jsme se proč a jakým způsobem se provádí asanace krmných zařízení a také jsme se dozvěděli spoustu nových a zajímavých věcí z myslivosti.

V příštím týdnu pokud nám bude počasí přát, pojedeme opět na kolech ven a provedeme pozorování stromu, který si děti cca před měsícem vybraly. Zjistíme jaké se v jeho okolí za tuto dobu udály změny a co vše je tam nového. Vše si zapíšeme do našeho pracovního listu Náš strom. A potom už nás čeká sobota a naše místní kolo soutěže o Zlatou srnčí trofej.