18.2.2012

Přikrmování zvěře, soutěž kdo založí v zasněženém lese oheň

Na dnešní vycházku jsme se domluvili ve čtvrtek na schůzce a to hlavně proto, že konečně napadl sníh a mohli jsme se tedy podívat po stopách a jít společně zakrmit. Sraz byl v 9.00hod. u staré školky na Hutích. Šli jsme tradiční cestou, tedy topolovou álejí směrem ke krmelci. Po cestě jsme viděli dva zajíce a jejich stopy a také stopy srnčí zvěře. Když jsme došli ke krmelci, dali jsme do něj dobroty, které si děti doma přichystaly. V krmelci se objevily jablíčka, mrkev, krmná řepa, jeřabiny, žaludy a samozřejmě také vojtěškové seno a jadrnné krmivo konkrétně ječmen.

Když jsme ukončili přikrmování v tomto krmelci pokračovali jsme dál až do smrčků, kde se nachází krmelec, který se bude na jaře rušit a místo něj budeme s dětmi stavět krmelec nový. Tento krmelec již byl ve špatném stavu a také se nám potvrdily nejhorší představy a po příchodu na místo jsme zjistili, že krmelec už nestojí. Hned jak bude lepší počasí tak ho budeme muset uklidit a místo něj postavíme svůj vlastní, o který se budeme v zimě starat.

Na místě jsme si zahráli soutěž, kdo v zasněženém lese založí oheň. Děti byly rozděleny do tří družstev a měly za úkol co nejrychleji rozdělat oheň. Šikovnost a zápal dětí byl zřejmý a proto se jim také v krátkém čase podařilo založit tři ohně. Kdyby bylo více času mohli jsme si klidně opéct i špekáčky. Ale bohužel čas kvapil a museli jsme se nachystat na zpáteční cestu.

Zpět jsme šli opět kolem prvního krmelce. Po cestě jsme na poli viděli 6ks srnčí zvěře a také jsme v lese viděli její ochoz. Někteří šli napřed a u krmelce si postavili opevnění. Po našem příchodu se strhla koulovaná. Na zpáteční cestě už bylo na dětech vidět vyčerpání a určitě se všichni těšili na oběd. Na místo srazu jsme dorazili po půl dvanácté a tato vycházka tedy trvala více než dvě a půl hodiny. Sice jsme byli všichni vyčerpaní, ale rozhodně jsme strávili pár pěkných chvil v přírodě.

Foto z vycházky je uloženo ve fotogalerii.