15.3.2012

Nová členka - Simonka, info o měsíci březnu, křížovka, rozdělení krmiv pro zvěř, pořad z cyklu Tisíc let české myslivosti, kvíz Lesníkův učeň

Dnes mezi nás přišla nová členka Simonka Zapletalová. Začali jsme kontrolou zápisníku, záznamy pozorování a potom jsme si přečetli o tom co se děje v přírodě v měsíci březnu. Je to měsíc, který otevírá jaro. Zvěř postupně přestává navštěvovat krmná zařízení a přechází na zelenou potravu, v honitbách se začíná objevovat mladá zvěř, zejména první zajíčci, začíná tok bažantů a tah sluk. Jeleni shazují paroží a nejstarší srnci začínají s vytloukáním. Do března rovněž spadá většina prvních vrhů divokých prasat. Přilétají lysky černé a čírky modré a začínají hnízdit kachny divoké. Březnem končí jeden myslivecký rok a od 1. dubna začíná myslivecký rok nový.

Dále jsme si společně jsme si udělali křížovku, jejíž tajenka byla Rozdělení krmiv pro zvěř. Děti dostaly obrázek s rozdělením krmiv a vysvětlili jsme si, která krmiva jsou jadrnná, dužnatá, objemová a dietetická a rovněž jsme si připomněli důležitost soli pro zvěř. Jako další byl na řadě testík kde měly děti za úkol přiřadit stopy ke zvěři, určit správně čím se která zvěř živý, zjistit komu patří která ozdoba a najít mláďatům jejich mámy.

Jako další jsme si pustili pořad z cyklu Tisíc let české myslivosti a to o Bažantech ze Židlochovic, kde mohly děti vidět jak to chodí v bažantnici a nakonec jsme si udělali kvíz lesníkův učeň, který je rozdělen na dvě kola. V prvním kole měly děti za úkol poznat obyvatele lesa, jaká práce patří k profesi lesníka, dřevorubce nebo dělnice v lesní školce, k čemu slouží různé pomůcky a stavby v lese, seřadit obrázky od semínka po výrobek tak, aby na sebe navazovaly a rozeznat co do lesa patří a co ne. Ve druhém kole měly za úkol rozeznat hlasy zvěře, mysliveckou mluvu, lesní plody, stopy zvěře a rozeznat který výrobek je ze dřeva. Tato hra se všem líbila a byla příjemným zpestřením dnešní schůzky.

Na závěr jsme se jž pouze domluvili na další schůzce, která bude příští týden v případě pěkného počasí venku.