6.10.2021

Z důvodu špatného počasí jsme se dnes s dětmi sešli v klubovně. Řekli jsme si co jsou přeźvýkavci, co je říje, teritorium, spárky, oborní chov zvěře, proč a kdy zvěř mění srst, kde najdeme u jelení zvěře nálevníky, která zvěř škodí loupáním, co je okus a ohryz, kolik mláďat klade laň jelena evropského, co je černá zvěř, co je tlupa zvěře nebo jaké jsou rozdíly mezi narozenými mláďaty zajíce a králíka. Na závěr jsme si udělali testik z pohádkových otázek a byl jsem potěšený, že děti znaly téměř vše.
 
Ukončení členství: dnešním dnem v kroužku skončil Matyáš Rudolf, neúčastnil se žádné soutěže.