3.11.2021

Schůzka mladších Poštolek
Dnes jsme si s dětmi udělali poznávačku zvěře a následně jsme si vyzkoušeli kdo si co pamatuje. Nejlépe dopadla Anička Loutocká před Verčou Stloukalovou a Kubíkem Novákem. V druhé polovině jsme si řekli něco o sv. Hubertovi, který je patronem myslivců a slaví dnes svůj svátek. Nakonec děti měly za úkol sv. Huberta nakreslit. Jak se jim to povedlo můžete vidět na obrázcích. Jeden z členů nám přinesl na dnešní schůzku ukázat lebku srnce vidláka se zvláštně zatočenými parůžky.