Soutěž o Zlatou srnčí trofej - Štěpánov

02.06.2013 20:18

V sobotu 22.6.2013 budeme pořádat 2. ročník soutěže o ZST. 

Myslivecká soutěž ,, Zlatá srnčí trofej“

Je vrcholnou mysliveckou soutěží pro mládež, kterou vyhlašuje ČMMJ  pro členy mysliveckých a přírodovědných kroužků a pro jednotlivce, kteří mají zájem o myslivost, přírodu a její ochranu.

V sobotu 22. června 2013 v 10:00 hod. bude v areálu chovatelů ve Štěpánově probíhat místní kolo soutěže  „ZLATÁ  SRNČÍ  TROFEJ“. Všechny základní informace jsou uvedeny na plakátu a v přihlášce, kterou získáte v ZŠ Štěpánov. Přihlášku je také možné zaslat na vyžádání e-mailem.

Soutěž je rozdělena do základních  věkových kategorií: 

* Kategorie A pro žáky/ně  3. - 5. tříd ZŠ včetně

* Kategorie B pro žáky/ně  6. - 9. tříd ZŠ včetně

* Kategorii 0 pro žáky/ně 1. a 2. tříd ZŠ včetně

Soutěž ZST probíhá ve třech kolech:

Místní (oblastní) kolo – probíhá v kroužcích, ve školách či DDM, obsahuje vědomostní test a praktickou poznávací stezku s mysliveckými exponáty a dovednostními úkoly.

Okresní kolo – pořádá OMS ve spolupráci se ZŠ, DDM a ostatními přírodovědnými organizacemi. Je otevřené pro všechny zájemce o myslivost a ochranu přírody. Obsahuje vědomostní test a praktickou poznávací stezku v přírodě s mysliveckými a botanickými exponáty (předměty praktické myslivosti, pobytové stopy zvěře, stromy, keře a byliny). Vítěz okresního kola postupuje do národního kola, obdrží příspěvek na úhradu pobytu od OMS  a ČMMJ. V případě absence postupuje své místo dalšímu soutěžícímu v pořadí.

Národní kolo –  je vyvrcholením soutěže a postupuje do něj z každého OMSu vítěz okresního kola. Automaticky do něj postupují soutěžící umístěni na prvních třech místech v předešlém ročníku. Národní kolo je otevřené pro všechny zájemce o myslivost a ochranu přírody. Probíhá formou soustředění, jehož náplní jsou vycházky do přírody spojené s praktickou výukou myslivosti a ochrany přírody, dílčí praktické soutěže, sportovní turnaje, společenské, zábavné a sociální hry, testy zručnosti, kvízy a základy tábornictví. O vítězi rozhoduje náročný teoretický test a praktická poznávací stezka.

Hodnocení soutěže

Celkové hodnocení je součtem bodů za část teoretickou (zkušební test) a praktickou (terénní poznávací stezka) a bodů získaných v dovednostních disciplínách. To platí pro  všechna kola soutěže. Rozhodující je počet bodů z praktické části, který v případě rovnosti celkových  bodů určuje lepší umístění. 

Znalosti jsou posuzovány pro všechny kategorie v těchto oblastech: myslivecká výchova, myslivecká zoologie, péče o zvěř, lovectví a střelectví, myslivecká kynologie, botanika a ochrana životního prostředí, základy první pomoci.

Výsledky dílčích soutěží, turnajů a kvízů se do hodnocení  ZST nezapočítávají a odměňují se v průběhu soustředění drobnými cenami.

Kontakt:

Václav Novák

Dolní 517, 783 13 Štěpánov

tel: 736 602 965 e-mail: vaclav.novak73@seznam.cz nebo kmmpostolky@seznam.cz

—————

Zpět