Česko – Polská odborná soutěž pro mladé myslivce a ochránce přírody, Drahanovice - Ludéřov

08.09.2014 21:25

V pátek 10.10.2014 se s Poštolkami zúčastníme odborné česko - polské soutěže pro mladé myslivce a ochránce přírody v Drahanovicích - Ludéřově

 

Česko – Polská  odborná  soutěž  pro mladé myslivce a ochránce přírody

 

Termín: pátek  10.října 2014, od  10 00  hodin

Místo: Drahanovice – Ludéřov

Status: soutěž  je realizována v rámci projektu „Příroda kolem nás“, který je spolufinancován  z  prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013

Soutěž je určena pro žáky III. – IX. třídy základní školy.

Soutěž se skládá ze dvou částí:

  1. Písemný test  - 40 otázek z myslivost, zoologie, botaniky, ochrany přírody
  2.  Praktická poznávací stezka – v přírodě je vyznačeno 40 stanovišť s konkrétní otázkou (poznávání preparátů zvěře, bylin, stromů, stop atd.)

Kategorie: Soutěží se ve dvou věkových kategoriích a to:

Kategorie  A   III. – V. třída

Kategorie  B   VI. – IX. třída

Hodnocení: Celkové hodnocení je součtem bodů za teoretickou část (písemný test) a praktickou část (poznávací stezku). V případě rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet bodů z naučné stezky. Každá kategorie se vyhodnocuje samostatně.

Všichni soutěžící obdrží diplom a drobné propagačně naučné předměty. Soutěžící na 1. – 3.  místě v každém kategorii obdrží navíc pohár a  věcnou cenu.

Stravování: V průběhu celého dne bude účastníkům zdarma poskytnuto  občerstvení.

Časový harmonogram: odjezd  autobusem z Nysy                     6 30 hodin

                              zahájení soutěže                                 10 00 hodin

                              ukončení soutěže a vyhlášení výsledků    15 00 hodin

                              předpokládaný návrat do Nysy               18  00 hodin

—————

Zpět